ÚVOD

Firma KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o. byla založena dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 821 dne 31.prosince 1991. Jako předmět podnikání má uvedeno:

 • provádění inženýrských staveb
 • silniční motorová doprava
 • obchodní činnost
 • Kancelář si tehdy pronajala na Náměstí 183 ve Vlachově Březí. Firma neměla zpočátku žádné zaměstnance a byla vlastně sdružením pracovníků, kteří pracovali každý na své živnostenské oprávnění. Tento stav trval až do 1.3.1993, odkdy tento způsob podnikání zákon dále neumožňoval. Proto vzala od 1.3.1993 do pracovního poměru šest zaměstnanců a dále se rozšiřovala jak nákupem nové techniky, tak postupným přibíráním zaměstnanců. Na opravy techniky si pronajala dílnu v Bušanovicích a postupně zaměstnala také opraváře a účetní.

  V roce 1997 koupila firma starý seník v Konopišti a po projektové přípravě začala s výstavbou vlastního areálu. V roce 1998 došlo k nákupu firmy PETA s.r.o. Vimperk a 1.8.1998 k následnému sloučení s firmou KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o. Od 1.1.2000 se firma přestěhovala do nově postaveného areálu v Konopišti. Postavení firmy a další vývoj je vidět z referenčních a dalších stránek.

  Vývoj z hlediska pracovního zařazení souvisel úzce s nákupem techniky. Na počátku činnosti převládají zednické a speciální práce (chemické izolace, bazény, opravy plochých střech) a práce s malým bagrem DH 0115, který svým výkonem umožňoval zhotovení pouze jednoduchých vodovodních a kabelových přípojek. S nákupem prvního většího bagru Menzi Muck 3000 se výrazně rozšířili možnosti na úseku zemních prací. Firma se přestala zabývat izolací střech a budoucí zednická činnost byla směřována jako doplněk zemních prací. S nákupem dalších bagrů JCB a Menzi Muck a hlavně nákladních automobilů bylo možno rozšiřovat i rozsah zakázek. Od jednoduchých přípojek přes kompletní zhotovení vodovodů, plynovodů, meliorací, kanalizací, čističek odpadních vod až v současné době po zhotovení kompletních ZTV včetně komunikací. Vybavení bagry Menzi Muck s ekologickými náplněmi umožňuje mimo jiní také mnoho speciálních zemních prací, počínaje pracemi v nepřístupných terénech, velkých svazích, práce ve vodě, odbahnění rybníků, rekultivace a revitalizace lesních porostů, bourací práce terénní úpravy s náklopnou hlavou a další. Z nejmodernější techniky pro zhotovení kanalizací, hřišť, ZTV používá firma potrubních laserů, pro zhotovení vodovodů, plynovodů, kabelových přípojek používá mobilní třídič TK 5, který umožňuje částečné recyklování výkopových materiálů.

  Největší devizou naší firmy je stálý kádr pracovníků, který se perfektně naučil ovládat novou techniku a svým pracovním nasazením přesvědčuje zákazníky o tom, že platí heslo: "Práci odvádíme tak, abychom se mohli vrátit a získat další zakázku.", a že firmě KVINT Vlachovo Březí s.r.o. stojí za to dát práci i v budoucnosti.

  Vyzkoušejte nás!!!


  KVINT Vlachovo Březí s.r.o.
  Konopiště 45
  384 22 Vlachovo Březí

  Telefon: 388 329 167
  Fax: 388 329 248
  E-mail: kvint@kvint.cz

  IČ: 60647621
  DIČ: CZ60647621

  Společnost je zapsána u Krajského soudu
  v Č. Budějovicích,
  oddíl C vložka 4350

  Bankovní spojení:
  ČSOB Prachatice,
  č.ú.: 75513943/0300


  Čerpací stanice

  D  30,50 Kč/l    
  N95

   36,40 Kč/l    

     
        

  Made by FS KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.