PROFIL

Co jsme schopni udělat:

 • venkovní vodovody, kanalizace, tepelné kanály
 • odbahnění (vyčištění) rybníků a nádrží
 • vyhloubení rybníků, jímek
 • čištění, revitalizaci, rekultivaci vodních toků, mlýnských a elektrárenských náhonů
 • protierozní ochranu
 • obnovu a zakládání polních cest a mezí
 • odstranění pařezů, čištění a obnovu lesních cest a stok
 • uzavření stávajících a zhotovení nových skládek TKO
 • výstavbu čistíren odpadních vod
 • kompletní zhotovení zařízení technické vybavenosti ZTV
 • demolice, bourání sbíjecím kladivem
 • třídění nelepivých materiálů mobilním třídičem TK5 (beton, stavební suti, zeminy)
 • podzemní vedení
 • zemní práce včetně povrchů při plynofikaci
 • těžba, nakládání a převoz zeminy, kameniva
 • výkop stavebních jam včetně základů a úprav terénu kolem objektů
 • svahování strmých a nepřístupných terénů
 • zakládání a úpravy teras pro sady a vinice
 • zřizování a údržba cestních příkopů, parkovišť
 • zemní práce ve stísněných prostorách při rekonstrukci bytového fondu bagrem DH 0115
 • výstavbu a úpravu lyžařských a cyklistických tras

 • KVINT Vlachovo Březí s.r.o.
  Konopiště 45
  384 22 Vlachovo Březí

  Telefon: 388 329 167
  Fax: 388 329 248
  E-mail: kvint@kvint.cz

  IČ: 60647621
  DIČ: CZ60647621

  Společnost je zapsána u Krajského soudu
  v Č. Budějovicích,
  oddíl C vložka 4350

  Bankovní spojení:
  ČSOB Prachatice,
  č.ú.: 75513943/0300

  Made by FS KVINT Vlachovo Březí spol. s r.o.